Osramoćeni Magovi

Da je netko najbolji mag, da ima ozbiljno znanje, kod mene gubi svako poštovanje ako se naljuti na kritiku svog rada i ako se ide prijetiti slabijem. Ja se nadam Univerzumu jednakih mogućnosti gdje takve kaste neće morati postojati.

Jer po čemu je onda kasta magova bolja od kaste političara, svećenika i bankara?

Protivim se takvom iskorištavačkom odnosu.

Ti si uvijek ispod njih, oni su uvijek iznad tebe.

Ako ćemo dopustiti takve nakaradne bogove koji će se petljati u našu slobodnu riječ, našu slobodnu misao, našu slobodnu volju, imati ćemo pakao na Zemlji.

Vezivanje za osobne zasluge pod svaku cijenu je ključ vratnica paklenih.

Nema zakona nad Čini što ti je volja.

93-156-93
Tau Abadon ― Bič Božji