Pad Svetaca

U ime slobodne volje ne priznajem nikakve svece, nikakve blaženike, nikakvu hijerarhiju moći, nikakav duhovni poredak, nikakvo prihvaćanje bilo kojeg klatna i nikakvo klečanje pred Božanstvima. Čovjek od bezuvjetnog ateizma koji vječno postavlja pitanja bez obzira na bilo kakve paranormalne aktivnosti.

Ja nisam od onih koji vjeruju u Boga, već sam od onih koji sebe smatraju za Bogove, ali ako ne želim biti Božji kmet, odbijam sa svoje strane isto priuštiti i drugome. Otvoreno hulim na bilo kakav postojeći duhovni poredak i zagovaram savršeno bezvlašće u slozi i poštivanju prirodnih zakona.

Ne priznajem božje posrednike, ne priznajem nikakvu povlaštenu kastu, ne priznajem božje proroke.

Samim time, ne želim ni ja ništa slično niti već očekivano biti jer ne želim svoju dobru volju nikakvim klečanjem i nikakvim molitvama reketariti, a ako imam bilo kakve duhovne moći, želim biti ravnopravan onomu kome pomažem, i isto griješno pseto poput njega, a ne se postavljati da sam bolji čovjek ili veći svetac od njega.

Komu smatram da mu treba pomoći, taj me ne mora moliti za ništa i nikakvom me pokorom ublažiti.

Nema zakona nad Čini što ti je volja!

93-156-93
Tau Abadon ― Bič Božji