Biti Svoj

Psiha je zapravo eteričko polje koje programiraju naše misli i emocije. U najvećoj većini slučajeva te misli i emocije su kolektivne. Oni koji se uspiju oduprijeti kolektivnim mislima i emocijama ti jedini nešto vrijede i uspjevaju razviti vlastiti astral (astralno tijelo) i vlastiti mental (mentalno tijelo). Kolektivne misli i emocije su samo smetači u razvoju to dvoje. Uz mentalno i astralno tijelo, moguć je i razvoj energetskog tijela kao nadogradnje eteričkog. Otprilike ovo je kompletni ljuski razvoj.

Kad bi netko rekao da je lagano ovo postići, trebalo bi samo uvažiti neke primjere kolektivnih misli i emocija:

U kolektivne misli i emocije spada sve što se reklamira u masovnim medijima.

U kolektivne emocije: organizirani sportovi i organizirana religija.

U kolektivne misli: kako svi trebaju izgledati i kako svi trebaju misliti, žena, djeca, pas, kuća-posao, auto, ali osim tog, u kolektivne misli spada i bavljenje jogom i kult „organske“ hrane (nikad čuo za anorgansku hranu), jesti zdravo, life-off-grid, sve su to kolektivne misli odnosno kolektivne želje.

Hvala Al Vujčić za još jedan kvalitetan doprinos.

Zatona hoću da budem luđak svoje kategorije, da mi se ne mogu prišiti postojeće duhovne dijagnoze.

Otkrivanje vlastite volje mnogo je teži i zahtjevniji posao od kršćanskoga obraćenja.

Nema zakona nad Čini što ti je volja, ali pronalaženje svoje originalne volje mnogo je teže nego pronaći iglu u plastu sijena.

93-156-93
Tau Abadon ― Bič Božji