Raskopreničenje

Kad vidim kakvi sve zagovaraju razvoj svijesti i prosvjetljenje više sam naklonjen onima koji su sve suprotno od toga, kad vidim kakvi sve zagovaraju duhovnost više sam naklonjen profanim materijalistima, kad vidim kakvi sve zagovaraju vjeru više sam naklonjen ateistima, ali naposljetku, kad vidim kakvi sve zagovaraju alternativne staze, više sam naklonjen kršćanstvu.

Pošto je prosvjetljenje postalo šugavi opoganjeni izraz za sve i svašta, ja koristim izraz skidanje koprena, a s obzirom da moja staza podrazumijeva skidanje koprena od mnogih prosvjetljenja lažnih i neumorno traganje za sveukupnom biti postojanja, za mene je davno umrlo bilo kakvo prosvjetljenje i uskrsnulo je raskopreničenje, za inat svim guruima prestao sam biti prosvjetljen, postao sam raskopreničen. Idem stazom raskopreničenog čovjeka, neka pati koga smeta.

Čini što ti volja, neka bude sav zakon.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

93-156-93
Tau Abadon ― Bič Božji