Mač i Plug

Bolje i od mača ginuti nego li za plugom živjeti, ali razmisli prije toga za što ćeš od mača ginuti inače nisi ništa uzvišeniji od kmeta koji za plugom živi. Ako su oko tebe tisuće istomišljenika koji su spremni od mača ginuti, to je jednaka stoka koja bi za plugom živjela, jer bez obzira na oštricu mača, svaki je od njih kmet. Ako si dio mase, da si me znam ni ja koliko hrabar ratnik, i dalje si bezvrijedan kmet koji nije vrijedan spomena. Satana i Isus su hvalevrijedni buntovnici, ali satanizam i kršćanstvo obične su tvornice kmetova.

Svaka čast Isusu, o kršćanima sve najgore.

Svaka čast Satani, o satanistima sve najgore.

93-156-93
Tau Abadon ― Bič Božji